Privacyverklaring

Jouw privacy is belangrijk

Wij vinden jouw privacy en de bescherming ervan belangrijk. Hierover willen we dan ook helder en transparant zijn. Lees hier onder hoe wij op deze website omgaan met jouw persoonsgegevens.

 

PRIVACYVERKLARING |

De informatie op deze website is met zorg samengesteld, waarbij JAVD dance streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. JAVD dance sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die door gebruik van informatie die via deze website is verkregen, is ontstaan.

JAVD dance is niet verantwoordelijk voor de inhoud van mogelijke websites waarnaar op deze website wordt verwezen of van mogelijk andere websites die verwijzen naar onderdelen van JAVD dance.nl.

INLEIDING |

JAVD dance is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten en haar leden. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop JAVD dance persoonsgegevens verwerkt van haar leden.

Uiteraard worden uw persoonsgegevens van klanten en gebruikers, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt JAVD dance zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de ‘Wet Bescherming Persoonsgegevens’. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen is JAVD dance gevestigd te Udenseweg 2, 5405 PA Uden

PERSOONSGEGEVENS DIE JAVD DANCE VERWERKT |

JAVD dance kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van JAVD dance en/of lid wordt, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan JAVD dance verstrekt. JAVD dance kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw leeftijd

WAAROM JAVD DANCE UW GEGEVENS NODIG HEEFT |

JAVD dance verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan JAVD dance uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, bestaande uit het geven van danslessen.

HOE LANG JAVD DANCE UW GEGEVENS BEWAART |

JAVD dance bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN |

JAVD dance verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De enige partij is de Rabobank die uw persoonsgegevens verwerkt voor de automatische incasso.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK |

Op de website van JAVD dance worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden door JAVD dance zelf. Indien er toch gegevens worden verzameld zoals het IP -adres voor het klikgedrag en om de website te verbeteren dan worden deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS |

JAVD dance maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van JAVD dance bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan JAVD dance te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. JAVD dance heeft hier geen invloed op.

JAVD dance heeft Google geen toestemming gegeven om via JAVD dance verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN |

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@javddance.nl. JAVD dance zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN |

JAVD dance neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van JAVD dance maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat (zie: https:// in uw browsertitel) om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door JAVD dance verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met JAVD dance op via info@javddance.nl.

 

JAVD DANCE IS ALS VOLGT TE BEREIKEN:

Postadres: Dwarsfluitstraat 28, 5402 HV Uden
Vestigingsadres:
Udenseweg 2, 5405 PA Uden
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 70790310
Telefoon: 0621673616
E-mailadres: info@javddance.nl